Energi på tävlingsdagen

Energi på tävlingsdagen

Skriven av
Wednesday, October 02, 2019

Det är oftast i samband med tävlingar eller liknande som man tittar efter energiboosters som kan tillföra den där lilla extra energin. Innan man köper något fodertillskott kan det vara värt att först tänka på följande.

Saknar hästen energi bara på tävlingsdagen eller är det ett generellt problem?

Om hästen bara behöver lite extra energi på tävlingsdagen finns flera olika alternativ. Om hästen generellt är trött och hängig bör man dra igång ett detektivarbete för att försöka ta reda på orsaken. Om det är i samband med ett pälsbyte kan det vara bra att ge ett tillskott av vitamin B, till exempel B-Plus, men om hästen saknar energi på grund av övervikt, bristande kondition/muskelstyrka eller temperamentet är det bättre att fokusera på att optimera den dagliga träningen och utfodringen i stället för att fokusera på ett energitillskott på tävlingsdagen.

Med lite tur kan ett energitillskott hjälpa på tävlingsdagen, men det förändrar inte det underliggande problemet.

Om man är osäker på hästens allmänna välbefinnande bör man självklart ta upp det med sin veterinär.

Om hästen saknar muskelstyrka kan man gå igenom foderstaten med fokus på om hästen får tillräckligt med byggstenar (protein och essentiella aminosyror) för att stödja muskeluppbyggandet. Får hästen inte tillräckligt mycket byggstenar för musklerna kan de inte utvecklas. Om hästen behöver extra stöd för att bygga upp muskler kan man komplettera med olika tillskott. Det är den enskilda hästens behov som avgör. Om hästen och har en tendens till övervikt men saknar överlinje kan man komplettera foderstarten med Equitop Myoplast som bidrar med de nödvändiga byggstenarna utan alla kalorierna. Har man en häst som behöver extra kalorier kan man komplettera foderstarten med t.ex. lusern som har ett högt innehåll av näringsämnen för uppbyggnad av muskler eller en mindre mängd Optimal 9 - Build 'N Shape. Kom ihåg att om hästen är tunn kommer den att ha svårare att utveckla muskulatur eftersom det krävs energi för att bygga muskler.

Vitaminer, till exempel vitamin E, är också en viktig komponent i uppbyggnaden av hästens muskulatur. Vitamin E fungerar som en antioxidant och bidrar till att bryta ned och föra bort de slaggprodukter som samlas i hästens muskler vid träningen.

Kom ihåg vätskebalansen

För hästar som arbetar bör man komplettera kraftfodret med ett tillskott av salt eller elektrolyter. Anledningen till att hästen ska ha ett tillskott av salt eller elektrolyter är att hästar utsöndrar en del av dessa salter när de svettas.

Mängden vätska som förloras och därmed också mängden elektrolyter som går förlorade beror på arbetstiden, arbetsbelastningen samt omgivningens temperatur och luftfuktighet. Hästen har inga elektrolytdepåer som den kan utnyttja och därför måste den få elektrolyter i sitt dagliga foder.

Elektrolyter är ett samlingsnamn för mineraler i saltform. De är viktiga beståndsdelar i hästens kroppsvätska och deras funktion är bland annat att bibehålla en normal muskel- och nervfunktion samt bidra till en normal vätskebalans. Brist på elektrolyter kan bl.a. leda till nedsatt törst-/hungerkänslighet, försämrad nerv- och muskelfunktion, vilket minskar hästens prestationsförmåga samt ökar risken för matsmältningsproblem.

Brogaarden Elektrolytter

Snabb eller långsam energi?

Oavsett om det är snabb eller uthållig energi som hästen saknar bör man inte göra några foderändringar på tävlingsdagen. Om det finns behov av justeringar bör man introducera ett nytt foder gradvis i god tid före tävlingen så att man inte står med en större foderändring samtidigt som hästen ska prestera och utsätts för nya, stressande situationer.

Är det uthålligheten som saknas?

Blir hästen trött efter ungefär en halvtimmes arbete och behöver uthållig energi kan man ge den mer fibrer i form av hö/ensilage, lusern, uppblötta betfibrer eller tillskott i form av olja. Den här typen av foder bidrar till den långsamma och uthålliga energi som motsvarar när vi äter rågbröd – inte den snabba energin från choklad och läsk utan mat som gör att vi orkar köra på lite längre.

Ger man hästen ett tillskott av olja kan det bidra till hästens uthållighet öka,hästen behöver"vänja sig" vid att använda oljan som energikälla. Detta medför att hästen producerar mindre mjölksyra jämfört med när den får ett foder med mycket spannmål,vilket sparar musklernas glykogendepåer och gör hästen mer uthållig. Hästar som är nervösa och lättstressade kan med fördel få en del av spannmålet i fodret utbytt mot olja. Det brukar göra hästen mer balanserad och lugn eftersom stärkelsemängden minskas. Ute i naturen skulle hästens foder i huvudsak bestå av fibrer snarare än oljerikt foder. Studier har dock visat att hästar är bra på att smälta olja i begränsade mängder om de får vänja sig vid det gradvis. Olja bryts ned och tas upp i tunntarmen där nedbrytningen sker med hjälp av gallsalter. Till skillnad från människor har hästar ingen gallblåsa utan gallsalterna utsöndras löpande från levern. Det gör att mängden olja per måltid inte får bli för stor. Tävlingshästar bör maximalt få en deciliter olja per 100 kilo kroppsvikt och dag. Det motsvarar maximalt fem deciliter per dag för en häst som väger 500 kilo. Vid denna dosering rekommenderar vi att man kompletterar med extra vitamin E. Det räcker dock oftast med cirka tre deciliter per dag fördelat på tre måltider. Vid denna dosering är det inte nödvändigt att komplettera med extra vitamin E om hästen får sitt behov tillgodosett av det dagliga fodret. Hästen ska som nämnts ovan vänjas gradvis vid denna mängd olja – det kan ta upp till tolv veckor innan hästen till fullo kan tillgodogöra sig energin i oljan. Efter en månads paus tar det sedan återigen tio till tolv veckor innan man ser någon effekt.

Om hästen inte vill äta olja kan man prova med ett foder som har hög fetthalt, till exempel Equi-Jewel, som består av riskli med en naturligt hög fetthalt.

Är det snabb och explosiv energi som efterfrågas?

Om hästen generellt har en bra energinivå vid den dagliga träningen, men saknar det där lilla extra på tävlingsdagen kan det vara lämpligt att titta på fodrets stärkelsehalt, fodermängden samt fodringstidpunkten före arbete. Vid byte av foder bör ett nytt foder fortfarande introduceras gradvis i god tid före tävlingen.

Det finns många olika möjligheter att tillföra hästen extra energi på tävling man får ta den enskilda individen och anpassa sig efter det.

Socker eller stärkelserikt foder, som havre eller ett kraftfoder med olika spannmålssorter, kan ge ett snabbt energitillskott eftersom spannmål bryts ned och tas upp relativt snabbt i kroppen, ungefär som när vi äter choklad eller dricker läsk. Om kraftfodret innehåller spannmål, som korn, majs eller vete, bör det vara värmebehandlat för att underlätta hästens matsmältning. Havre kan hästen smälta relativt enkelt och det behöver därför inte värmebehandlas.

Ger man hästen stärkelserikt foder ska man vara uppmärksam på tidpunkten för utfodringen eftersom den hastiga blodsockerhöjningen bara är kortvarig och följs av ett snabbt blodsockerfall då hästen kan verka trött. Det är därför viktigt att det inte fodras för nära inpå när hästen ska arbetas. (se bild 4) eller läs mer om detta i artikeln

"Utdrag ur den Stora Foderboken, kapitel 8 – utfodring av tävlingshästar".

Bild 4

Visar blodsockerhalten (glukos) före och under tävling med olika utfodringsmetoder. Hästarna fick antingen fasta i tolv timmar (blå kurva), fick 2,3 kilo spannmål/kraftfoder två timmar före tävlingen (röd kurva) eller fick 2,3 kilo hö två timmar före tävlingen (grön kurva). Vid utfodring med stärkelse (röd kurva) stiger blodsockerhalten snabbt efter utfodring och det är högt när hästen inleder arbetet. I gengäld faller blodsockerhalten mycket efter den första halvtimmen av tävlingen. Därefter stiger blodsockerhalten igen, men den förblir lägre jämfört med de två andra grupperna. Det här fallet beror på insulin som utsöndras som en reaktion på den snabba blodsockerhöjningen. De två andra grupperna har en stabil och hög blodsockernivå med en lätt stigning under arbete. Ref.: Luthersson, N. (2013) Den Stora Foderboken, (baserad på data från Pagan & Harris.Eq Vet J Suppl. 30: 451–457, 1999).   

När det gäller utfodring med kraftfoder före arbete pågår fortfarande en debatt mellan forskarna, men en generell rekommendation är att kraftfodret ska utgöra en mindre mängd (max. 1,5 kilo för en stor häst) med högsta innehåll av socker/stärkelse på ett gram per kilo kroppsvikt per måltid, vilket motsvarar 1,25 kilo havre till en häst som väger 500 kilo. Kraftfodret bör ges senast tre till fem timmar före arbetet. 

Ger man kraftfoder närmare inpå arbetstidpunkten än de tre–fem timmarna utgör det en stor osäkerhet och kräver inte minst att man känner hästen mycket väl eftersom det är svårt att pricka toppen på kurvan (se bild 4, röd kurva), varefter blodsockret återigen faller snabbt. Om blodsockret börjat falla kommer hästen att sakna energi och risken för fel ökar.

Trots att kraftfodret ska ges flera timmar före arbetet får hästen inte svältas, och rekommendationen är därför att ge mindre mängder grovfoder (cirka en till två kilo hö/ensilage till en stor häst) under timmarna före arbetet. Kom ihåg att hästen alltid ska ha tillgång till friskt vatten.

Mash, som oftast är en mix av olika ingredienser som spannmål, fibrer, örter, med mera, kan också vara ett bra sätt att bidra med snabb energi förutsatt att den innehåller spannmål. Mash ges ofta i mindre mängder, men bör ges i god tid före arbete på samma sätt som nämnts i avsnittet om spannmål. Om mashen är uppblött kan den också vara bra för hästens vätskebalans, vilket stöder hästens prestation och är särskilt fördelaktigt för hästar som inte dricker tillräckligt mycket. Mash kan också vara lämpligt som en mindre måltid efter hårt arbete vid tävlingar, särskilt de som går över flera dagar eller vid distanstävlingar som ett litet mellanmål i pauserna.

Koncentrerade fodertillskott för hästar – så kallade ”energiboosters”som oftast intas i en pasta-form, pulver ellet som flytande tillskott – består vanligtvis av olika näringsämnen, som elektrolyter, socker, aminosyror och olika vitaminer/mineraler bland annat vitamin B och E. Syftet med dessa är att ge extra energi genom näringsmässigt stöd av ämnesomsättningen och muskelfunktionen i situationer där hästen gör mer än den brukar, till exempel vid tävling då hästen ska prestera flera gånger på en dag eller flera dagar i rad. Om hästen har brist på dessa näringsämnen eller har ett ökat behov kan dessa energiboosters göra nytta.

Källor:

Geor, Harris & Coenen (2013): Equine applied and clinical nutrition. Health, welfare and performance. Saunders Elsevier Ltd.

Johanssen, K. Træning og restitution, www.brogaarden.eu

Luthersson, N., 2013. Stora foderboken, 3:e utgåvan. Brogaardens Förlag, Gentofte, Danmark

Luthersson, N.: Opbygning af muskler og kondition, www.brogaarden.eu

Luthersson, N.: Den trætte hest, www.brogaarden.eu

Utdrag ur den Stora Foderboken, kapitel 8 – utfodring av tävlingshästar, www.brogaarden.eu

Vervuert, I. (2008): Feeding Schedule during competition day in performance horses, In: Saastamoinen, M.T. & W. Martin-Rosset (eds): Nutrition of the exercising horse, EAAP Publication No. 125, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, sid. 295-302

 

Vill du veta mer?

Utöver att handla om utfodring av tävlingshästar innehåller Stora foderboken också kapitel om utfodring av mer stillsamma hästar, avelshästar för hoppning, unghästar och mycket annat. Dessutom är tredje utgåvan (utgiven 2013) av veterinären Nanna Lutherssons "Stora foderboken" uppdaterad med den senaste kunskapen särskilt om fång, EMS (Equine Metabolic Syndrome) och Cushings syndrom.

Boken är skriven för alla hästägare och personer som har ett finger med i spelet när hästfoder ska väljas. Nanna skriver på ett enkelt sätt och förmedlar även svårare material på ett både intressant och användbart sätt.