Foder och service till djurparker

Brogaardens avdelning för Zoo-foder har inrättats för att erbjuda danska och utländska djurparker ett sortiment med tillhörande utfodringsråd på högsta kvalitetsnivå.

Vi erbjuder foder till nästan alla djur och kan som Europas representant för Nutrazu (känd i USA under namnet Mazuri), erbjuda ett varierat utbud av foder, baserat på den senaste kunskapen och näringsläran om exotiska djur inom vetenskapsområdet.

För mer information om dina möjligheter, skriv gärna till oss på brogaarden@brogaarden.eu.

See Brogaardens zoo feed assortment here.


Frågor till affärsavtal

Om du har frågor om affärsavtal, skicka ett mail till Rolf Momberg.