Lusern häst - Ny forskning om Fibre-Beet

Ny forskning om Speedi-Beet och Fibre-Beet

Skriven av Elin A. Andersson, MSc in Animal Science, Brogaardens Foderrådgivning
Wednesday, January 03, 2018
Grovfoder HÄST Resumé Utfodring generellt

I ett forskningssamarbete mellan British Horse Feeds och College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow har det undersökts hur produkterna Speedi-Beet och Fibre-Beet nedbryts hos hästar i jämförelse med andre fiberprodukter, härunder hö och vanliga betfibrer.

Fibre-Beet innehåller ingredienserna Speedi-Beet och lusern

Speedi-Beet är värmebehandlade (mikroniserade) betfibrer och huvudingredienserna i Fibre-Beet är Speedi-Beet och lusern. Båda produkterna ska ligga i blöt i vatten innan utfodring. Betfibrer är lättsmälta fibrer, som är en restprodukt från sockerproduktionen och är huvuddelen av det som finns kvar när sockret och vattnet har avlägsnats. Betfibrer har därför ett lågt innehåll av socker.

Vid dessa undersökningar var det bland annat fokus på Effektiv Nedbrytbarhet (engelska; Effective Degradability (ED)). Begreppet ED används istället för smältbarhet, eftersom betfibrerna inte kan nedbrytas med hjälp av enzymer utan de bryts ned med hjälp av mikroorganismer i hästens stortarm (blind- och tjocktarm), liksom bl.a. fibrerna hemicellulosa och cellulosa. Fibrerna blir fermenterade av mikroorganismerna, vilket resulterar i flyktiga fettsyror som hästen kan absorbera och använda som energi. ED beskriver därmed andelen näringsämnen som kan absorberas, oavsett om de har blivit fermenterade av mikroorganismer eller nedbrutna av enzymer.

För att undersöka ED genom in vitro försök, inkuberade man ett/flera fodermedel tillsammans med mikroorganismer från hästens tarm. Gasen som producerades vid fermenteringen mättes därefter, då den är korrelerad med ED. Gasproduktionen ses alltså som ett mått på hur effektivt fodret omsätts. Initiala försök som British Horse Feeds och College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow har gjort visar att Speedi-Beet har en något högre gasproduktion än vanliga betfibrer* och betydligt högre gasproduktion än hö. När Speedi-Beet eller betfibrer* ges tillsammans med hö (80 % hö, 20 % Speedi-Beet eller betfibrer*), så blir gasproduktionen högre än när hö ges för sig själv. Hö kombinerat med Speedi-Beet ger en högre gasproduktion än hö kombinerat med betfibrer*. Gasproduktionen blir också högre när Fibre-Beet ges i kombination med hö än när hö ges för sig själv. Detta betyder att hästen kan utnyttja fibrerna i Speedi-Beet och betfibrer* betydligt bättre än fibrerna i hö, medan fibrerna i Speedi-Beet kan utnyttjas lite bättre än fibrerna i betfibrer*. När Speedi-Beet, betfibrer* eller Fibre-Beet ges tillsammans med hö utnyttjas fibrerna i fodret bättre än när hö ges för sig själv.

ED för lusern förbättras när det ges tillsammans med betfibrer

Tidigare forskning har visat att ED för betfiber* ligger på 74 % medan ED för lusern är lägre, 54 %. Det har dock setts att ED för lusern förbättras signifikant när det ges tillsammans med betfibrer*, vilket bekräftas i ett försök av British Horse Feeds och College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow. Fibre-Beet har därmed en hög ED trots att produkten innehåller lusern. Hästen kan dock inte utnyttja fibrerna i Fibre-Beet lika bra som fibrerna i Speedi-Beet, men utnyttjandet av fibrer i Fibre-Beet är betydligt bättre än i hö.

Utöver att Fibre-Beet har en hög ED, så har produkten visat sig att kunna upprätthålla en högre pH-nivå i en laboratorie-simulerad hästmagsäck än vanligt gräshö. Detta indikerar att Fibre-Beet kan ha en förmåga att förbättra miljön i magsäcken. Undersökningar av riktiga hästar som utfodras med Fibre-Beet är dock nödvändigt för att kunna bekräfta detta. Dessa undersökningarna har påbörjats och tyder på att antagningarna stämmer, men fler hästar ska testas innan man kan konkludera något.

Fotnot: *Beet pulp

 Laddna ner instruktioner här

 Laddna ner instruktioner här

Referenser:

British Horse Feeds (2017): Speedi-BeetTM: Technical Update.

British Horse Feeds (2017): Fibre-Beet: A technical update.