Ny dansk innovation förbättrar hälsan för hästar

Ny dansk innovation förbättrar hälsan för hästar

Skriven av
Sunday, February 18, 2018
Aktuella EMS Immulix

Brogaarden lanserar i samarbete med Köpenhamns Universitet produkten Immulix® - en internationellt patentsökt innovation som minskar risken för låggradiga

inflammatoriska sjukdomar hos hästar som har fått tillskottet under en kort period som föl.

Veterinär, ph.d., Frederikke Lindenberg, Brogaarden, disputerade den 14 december 2017 ett doktorsprojekt vid Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH), Köpenhamns Universitet. Projektet har bidragit till viktig ny kunskap om, och skapat en ny förståelse av, de näringsmässiga och mikrobiella faktorerna som spelar in i bildandet av immunbalansen hos föl. Som ett direkt resultat av projektet, lanserar Brogaarden i februari 2018 produkten Immulix®. Innovationen är gemensamt internationellt patentsökt av Brogaarden och Köpenhamns Universitet.

Immulix® ges till nyfödda föl via stoets foder under de första 8 veckorna efter födseln. Försök har visat att Immulix® avsevärt ökar på mängden av bakterien Akkermansia muciniphilae (A. muc) som har en viktig roll i samband med att etablera en regulatorisk immunitet och upprätthålla en sund tarmbarriär. För hästägare innebär det att föl som ges Immulix® har lägre risk för att utveckla låggradiga inflammatoriska sjukdomar senare i livet, såsom tarminflammation karakteriserat av diarré, samt EMS (Equine Metabolic Syndrome).

Under senare år har forskare över hela världen fokuserat på tarmsystemets roll i förhållande till immunförsvaret. Köpenhamns Universitet är i framkant av denna utveckling och lanseringen av Immulix® är ett av forskningens första resultat som är kommersiellt tillgängligt.

Immulix presenteras vid Köpenhamns Universitet där veterinär, ph.d. Frederikke Lindenberg berättar om projektet och de studier som ligger bakom utvecklingen av Immulix®. Projektet har även lett till många nya frågor som Brogaarden besvarar i samarbete med universitetet.