Forskarutmärkelse för chefen för Brogaardens rådgivnings- och utvecklingsavdelning för framtagandet av Immulix®

Forskarutmärkelse för chefen för Brogaardens rådgivnings- och utvecklingsavdelning för framtagandet av Immulix®

Skriven av
Friday, February 01, 2019

Fredagen den 1 februari mottar veterinären Frederikke Lindenberg Innovationsstiftelsens företagsforskningspris som gav henne en doktorsavhandling. grad och ledde till utvecklingen av  tillskottet  Immulix. Priset delades ut av utbildning och forsknings minister Tommy Ahlers vid en ceremoni i Köpenhamn. Det är sällsynt att forskning inom hästar blir erkänt på så hög nivå, och vi är förstås otroligt stolta å Frederikkes vägnar över priset, men ännu mer att hennes forskning har gjort att framtida hästar kan få ett bättre skydd mot en rad olika sjukdomar.

Vetenskapen bakom priset

Tarmsystemet innehåller miljontals bakterier som är nödvändiga för att hästen ska smälta fodret. Tarmbakterierna kan leva i tarmen, eftersom immunsystemet har lärt känna för de "goda" bakterierna och reagerar inte på dem, precis som bakterier som kan göra hästen sjuk. Denna balans mellan bakterier och immunsystemet är extremt viktigt för hästens allmänna hälsa. Om immunsystemet inte hade lärt sig att ignorera dessa "goda" matsmältningsbakterier, skulle hästen inte bara ha stora matsmältningsproblem på grund av brist på bakterier, immunsystemet skulle också få överarbeta och hästen skulle ha konstant inflammation i tarmarna.

Tarmfloran och balansen mellan bakterier och immunsystemet blir etablerade medan fölet diar. Det är viktigt att immunsystemet möter de goda bakterierna från början, annars kommer inte balansen att etableras korrekt. En tarmflora som inte består av tillräckligt bra bakterier eller en dålig balans mellan bakterier och immunsystem kan leda till sjukdomar senare i livet. Hos hästar, människor, möss och hundar är sjukdomar som metaboliskt syndrom (typ 2-diabetes, EMS) och tarminflammation associerad med en obalans i tarmfloran.

I samband med projektet har Frederikke visat att det är på kort tid som man påverkar etableringen av immunförsvaret, i själva verket inte mer än ca. 50 dagar. Dessutom har hon undersökt vilka bakterier som är nödvändiga för ett hälsosamt och starkt immunförsvar i tarmen och för att bibehålla tarmbarriären. Slutligen visade hon att det är möjligt att säkerställa tillväxten av de "goda" bakterierna i tarmen hos föl genom att fodra stoet med specifika näringsämnen under den kritiska "tiden" efter födseln. På detta sätt kan man säkerställa de bästa förutsättningarna för att skapa en hälsosam, stabil och hållbar immunbalans.

Hur fungerar Immulix®?

Immulix® är sammansatt för att specifikt öka mängden fördelaktiga bakterier. Vi har vetenskapligt bevisat att mängden av bakterien Akkermansia muciniphilae ökar avsevärt i fölet när föl och sto utfodras med Immulix® under de första åtta veckorna efter födseln [1].

Akkermansia muciniphilae (förkortad A. muc.)  lever i det tjocka slemskiktet som ligger ovanför tarmcellerna. Här bidrar det till att säkerställa att slemskiktet ständigt förnyas och hålls tjockt och friskt. Där med är A. muc. med till att upprätthålla en sund barriär mellan bakterier och vävnader, vilket skyddar mot infektion [2, 3]

Dessutom har vi kunnat länka A. muc. med fördelaktiga immunologiska effekter. Nyligen fann vi ut att ju mer A. muc. bakterier som var närvarande, desto högre grad av antiinflammatoriska signaler var i tarmen [4]. I andra studier har samma resultat visats och A. muc. har inte bara förknippats med en lägre inflammatorisk nivå i tarmen, utan i hela kroppen. Studier på möss har visat att A. muc. ledde till förbättring av insulinresistens, minskning av fettprocent och förbättring av symtom på både metaboliskt syndrom och kolit [5-9].

Så kortfattat fungerar Immulix® genom att öka mängden goda bakterier i tarmen hos föl har det en skyddande effekt på tarmarna och immunsystemet.

Affärsforskare utmärkelse 2019

Priset hedrar utvalda forskare eller doktorerande i samband med Innovationsfondens talangsprogram. Kandidaterna måste ha lyckats kombinera hög forskningsexpertis med stark affärsförståelse och ha skapat kommersiellt värde för företag i Danmark.

Vinnarna mottar ett personligt hederspris på 50 000 kronor. Med sin forskning har Frederikke bidragit till en betydande kompetensutveckling i Brogaarden och samtidigt skapat en utgångspunkt för internationaliseringen av företagets produkter. Under de närmaste åren fortsätter Brogaarden och Veterinär- och djurvetenskapliga institutionen vid Köpenhamns universitet att fortsätta sitt samarbete på området, där flera studier redan pågår med hjälp av forskare, studenter och veterinärer.

 

länkar:

Pressmeddelandet om tilldelningen av priset  från bl.a Köpenhamns universitet 

Broschyr Immulix: https://indd.adobe.com/view/a00ff6af-310d-49f9-90d2-c13da81e08f3

Film (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=g6nXqVE7rLg

Immulix i webshopen: https://brogaarden.se/collections/tillskott-for-hastar/products/immulix-3kg

 

Referenser

  1. F. Lindenberg, D.O., L. Krych, J. Fielden, H. Frøkiær, G. Van Galen, D. S. Nielsen, A. Hansen, An oligosaccharide rich diet increases benefiacial bacteria in equine microbiota. 2017.
  2. Derrien, M., et al., The Mucin degrader Akkermansia muciniphila is an abundant resident of the human intestinal tract. Appl Environ Microbiol, 2008. 74(5): p. 1646-8.
  3. Derrien, M., et al., Akkermansia muciniphila gen. nov., sp. nov., a human intestinal mucin-degrading bacterium. Int J Syst Evol Microbiol, 2004. 54(Pt 5): p. 1469-76.
  4. F. Lindenberg, L.K., J. Fielden, H. Frøkiær, G. Van Galen, D. S. Nielsen, A. Hansen, Expression of regulatory genes correlates with the abundance of certain Clostridiales and Verrucomicrobia species in the equine ileum and cecum. (Manuscript I). 2017.
  5. Kang, C.S., et al., Extracellular vesicles derived from gut microbiota, especially Akkermansia muciniphila, protect the progression of dextran sulfate sodium-induced colitis. PLoS One, 2013. 8(10): p. e76520.
  6. Ellekilde, M., et al., Characterization of the gut microbiota in leptin deficient obese mice - Correlation to inflammatory and diabetic parameters. Res Vet Sci, 2014. 96(2): p. 241-50.
  7. Shin, N.R., et al., An increase in the Akkermansia spp. population induced by metformin treatment improves glucose homeostasis in diet-induced obese mice. Gut, 2014. 63(5): p. 727-35.
  8. Hansen, C.H., et al., Early life treatment with vancomycin propagates Akkermansia muciniphila and reduces diabetes incidence in the NOD mouse. Diabetologia, 2012. 55(8): p. 2285-2294.
  9. Everard, A., et al., Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity. Proc Natl Acad Sci U S A, 2013. 110(22): p. 9066-71.