Betesstrategi

Betesstrategi

Skriven av Brogaardens Fodringsrådgivning
Wednesday, May 01, 2013
Aktuella Bete/hästar på bete

Kalendern säger snart maj månad och våren är här. Det betyder också att gräset på allvar börjar växa, och hästarna ska vänjas vid vårgräset, vilket leder till många frågor i våra butiker och hos rådgivningen, om hur man på bästa möjliga sätt vänjer hästen till vårgräset, för att minska eventuella komplikationer.

Det har funnits många goda råd genom tiderna om hur man ska underlätta grästillvänjningen för hästarna för att minimera risken för problem. Ett av råden har varit att man kan börja med att ge hästen gräs/gräspellets samt andra gräsalternativ medan hästen står uppstallad. Men dessa åtgärder kan inte förhindra eventuella matsmältningsproblem så som kolik, diarré och eventuellt fång, om man inte samtidigt ser till att vänja hästen långsamt vid gräs. Du kan alltså inte undvika att vänja din häst långsamt till det kraftiga vårgräset. Orsaken till att man inte kan använda gräskomplement som ”ersättning” för gradvis tillvänjning till färskt gräs, är att sockerinnehållet och vätskeinnehållet i dessa produkter är stabilt och generellt lägre än i det färska gräset på marken. Vårgräset har ett mycket högt vatteninnehåll (81-83 %) (källa 1), högt proteininnehåll (upp till 25 %) (källa 1) och sockerinnehållet varierar mycket beroende på sol, regn, jord, grässorter osv. Vatteninnehållet i torra gräsprodukter ligger vanligen på 8-10 % (källa 1), proteininnehållet mellan 10-18 % (källa 1 & 2), och sockerinnehållet ligger stabilt. Gräsprodukter och färskt gräs på marken skiljer sig alltså mycket åt och en häst behöver långsam tillvänjning till ett nytt foder, om vi ska minimera risken för matsmältningsproblem.

Nedan har vi gjort en tillvänjningsvägledning till gräs, som du kan använda som riktlinje när du ska vänja din häst vid gräs. Det är som sagt endast en vägledning, och om din häst är extra känslig för foderbyte, eller lider av en särskild sjukdom som fång, Cushing’s Disease eller annat, finns det kanske anledning för att gå extra försiktigt fram. Rådfråga gärna din veterinär omkring din hästs situation.

 Dag 1-2

 Dag 3-5

 Dag 6-7

 Dag 8-9

 Dag 10-12

 Dag 12-14

 > dag 14

Starta långsamt med 10- 15 min

Du kan nu öka tiden till 30-45 min

Din häst kan nu gå i gräshage i ca 1h

Du kan öka tiden till 2-3 h 
dagligen

Tiden i gräshage kan ökas till 6 h

Din häst kan nu gå i gräshage i 8-10 h

Din häst borde nu kunna gå på gräs helt.

För att hjälpa hästens tarmsystem under tillvänjningen till gräs kan man ge tillskott i form av YSY Blandning eller EquiShure. YSY Blandning är en aktiv jästkultur som underhåller en stabil miljö i hästens grovtarm. EquiShure består av inkapslad bikarbonat, som kan neutralisera mjölksyran i hästens grovtarm.

För att minimera problem som uppstår under grästillvänjningen samt under betessäsongen, är det också viktigt att man har koll på de olika grässorterna som finns i hagen, så att de är lämpliga till den typen av häst man har. Det är ingen god idé att man har en gräsblandning full av rajgräs (högt innehåll av socker och fruktan) som är designad till mjölkkor på sin mark, om man har shetlandsponnyer eller andra lättfödda eller sockerkänsliga hästar/ponnyer. 

Hur man vänjer sina hästar vid gräs och hur de går på bete varierar. En del släpper ut dem i en stor hage dygnet runt, en del släpper endast ut dem ett par timmar om dagen, en del använder sig av ”randbetning” (hästen står i en hage utan gräs där man kan flytta staketet så att hästen får tillgång till en liten rand gräs åt gången), och en del använder munkorg.

 

Angående munkorg, så är det en produkt som vi i rådgivningen får allt fler frågor om. Vår rekommendation beträffande munkorg till häst, är att hästen inte får gå med den konstant, max. 2-3 timmar åt gången, eftersom den, oavsett vad producenten säger, förhindrar hästens naturliga beteende. Håll koll på din häst om den går med munkorg. Kan den dricka vatten? Blir den frustrerad/aggressiv? Vi har sett tillfällen där hästen har varit så ivrig att få gräs, att den har varit helt sårig på mulen, pga. att den har tryckt mulen mot jorden med stor kraft. Så vår rekommendation av munkorgsanvändande är: Använd den med måtta, omtanke och förnuft.

Om hästen snabbt blir tjock av gräset, så begränsar många tiden som hästen får gå på gräs, vilket också är förnuftigt. Meningen är att hästen inte ska hinna få i sig så många kalorier, som om den gick ute under längre tid. Men nu har forskning visat att hästen faktiskt ökar ät-hastigheten när den går på gräs under kortare tid. Därmed kan hästen hinna få i sig nästan dubbelt så mycket gräs på den tiden, i förhållande till motsvarande tid om den hade tillgång till gräs på fulltid (källa 3).

 
Hur ska du utfodra din häst när den går på gräs? Detta beror på vad hästen används till, hur länge den går på gräs och gräsmängden, samt hur hästens kaloribehov ser ut. Om du har en häst som trivs med att gå ute dygnet runt, som kan hålla ett lagom hull, och som endast arbetas lite eller inte alls, så kan Sure´N Easy vara en bra lösning. Sure´N Easy är ett vitamin/mineraltillskott i hästgodisform med en balanserad vitamin/mineralsammansättning anpassad till våra marker. Sure´N Easy är format som små hästgodisar, för att underlätta doseringen. Din hästs behov uppfylls optimalt med 1 hästgodis per 50 kg kroppsvikt (för en häst i underhåll). OBS! Sure´N Easy ska ENDAST användas till fullvuxna hästar som går på bete dygnet runt. Om du har en häst i växt, eller om din häst endast går på gräs en del av dygnet, så rekommenderar vi istället Suregrow eller en annan lämplig mineral/vitamin-blandning.

Om du är osäker på vilken produkt som du ska använda till din häst under grästillvänjningen och betessäsongen, så är du alltid välkommen att kontakta Brogaardens Foderrådgivning: Telefonnummer: 040-87 613.

 

Källor:
1. Møller J, Thøgersen R, Helleshøj ME, Weisbjerg MR, Søegaard K, Hvelplund T (2005) Fodermiddeltabel 2005, Rapport no. 112, Landsudvalget for Kvæg
2. Hartog Grass Mix, http://brogaarden.eu/media/HartogGrasMix_0907.pdf 
3. J. Ince,A. Longland,C. J. Newbold,P. Harris. Changes in proportions of dry matter intakes by ponies with access to pasture and haylage for 3 and 20 hours per day respectively for six weeks. Journal of Equine Veterinary Science (2011) (I tryk pt.)