Kom ihåg salt!

Kom ihåg salt!

Skriven av Mette L. Nymand, Agronom
Monday, September 23, 2013
Distansritt Dressyr Fälttävlan Fritid & uteritter HÄST Hoppning Islandshästar Körning Trav/galopp Utfodring generellt

Hästar ska ha tillgång till saltsten, ibland tillskott av salt och ibland tillskott av elektrolyter, men när ska man använda salt eller elektrolyter?

Vanlig saltsten är tillräckligt till hästar, som inte jobbar. Saltstenen ska vara en vanlig saltsten utan andra tillsatta mineraler eller smakämnen. Om de har tillsats andra mineraler, kan man inte veta hur mycket av dessa mineraler som hästen får i sig, och det finns en risk för överdosering. Om det har tillsats smakämnen i saltstenen exempelvis melass, kan det öka hästens dagliga intag av salt.

Anledningen till att hästen ska ha tillskott av salt eller elektrolyter är, att hästen urskiljer en del av dessa salter via svett. Hästens svett innehåller olika mineraler, där de viktigaste är natrium, klorid och kalium, men mineraler som kalcium och magnesium urskiljs i mindre mängder. Mängden av vätskeförlust och därmed också mängden av elektrolyter som förloras, beror på arbetstiden, arbetsbelastningen samt omgivningens temperatur och luftfuktighet. Hästen har inga elektrolytdepåer, som den kan ta av, därför är det viktigt att ge elektrolyter i det dagliga fodret.

Elektrolyter är en beteckning för mineraler i saltform. De är viktiga beståndsdelar i hästens kroppsvätska, och deras funktion är bland annat att upprätthålla en normal muskel och nervfunktion samt underhålla en normal vätskebalans. Brist på elektrolyter kan bl.a. bidra till att minska törst/hunger, försämrad nerv och muskelfunktion, vilket försämrar hästens prestationsförmåga samt ökar risken för matsmältningsproblem.

De flesta foderprodukter innehåller inte tillräckligt med mineraler (primärt mineralerna natrium och klorid) för att täcka hästens saltbehov. Om fodret innehåller för mycket salt, kommer det suga fukt från omgivningen och därmed förkortas hållbarheten väsentligt.

Vanligt salt (fint eller grovhackat) är tillräckligt för hästar i lätt, till moderat arbete, eftersom de primärt urskiljer de mineralerna som finns i salt (natrium och klorid).

Elektrolyter ska ges till hästar i hård träning/tävling, vid varmt väder eller under transport, eftersom hästen har behov för andra mineraler än natrium och klorid. Vid användning av elektrolyter ska man vara uppmärksam på sockerinnehållet. Elektrolyter ges för att kompensera för förlusten av de olika mineralerna. Det kan finnas behov för socker i mindre mängd för att hästen ska kunna uppta mineralerna, men hästen har inte behov för ett större sockertillskott.

Elektrolyter eller salttillskott kan ges i fodret eller i dricksvattnet. Generellt rekommenderas att man tillför elektrolyterna i fodret, eftersom man annars riskerar att hästen inte dricker tillräckligt, pga. den ändrade smaken på dricksvattnet. Man kan med fördel fördela elektrolyttillskottet på dagens måltider, eftersom alla måltider då smakar likadant, och hästen inte sorterar bort det foder som innehåller salt/elektrolyter.

Vid utfodring med elektrolyter, bör man generellt komma ihåg:

  • Saltsten till tävlingshästar är inte tillräckligt för att täcka deras behov för elektrolyter, men alla hästar bör alltid ha tillgång till en saltsten.
  • Det är nödvändigt att ge elektrolyter till hästar som tränas hårt och över lång tid, eftersom de har en hög svettproduktion (speciellt fälttävlan och distanshästar).
  • Alla hästar som tränas i varmt väder, behöver tillskott av elektrolyter
  • Hästen ska gradvis vänjas till elektrolyter, när det blandas i dricksvattnet
  • Ge alltid vatten och elektrolyter samtidigt
  • Brist på elektrolyter kan få allvarliga konsekvenser för hästen (nedsatt uthållighet och prestation, uttorkning, värmeutslag samt risk för korsförlamning)