Nyheter

Utfodring av tävlingshästen

Korrekt utfodring av tävlingshästen är viktigt för att hästen ska kunna prestera optimalt. Hästen ska ha tillräckligt med energi, bra kondition, styrka, uthållighet och vilja. Ett samspel mellan träning och utfodring. Hur kan man förbereda hästen på bästa möjliga sätt för att den ska kunna prestera sitt bästa sist på dagen?– Vilka faktorer ska man vara uppmärksam på?

Läs mer...

Uppbyggning av muskler och kondition

Vad krävs för en bra prestation? Den kräver självklart träning, korrekt träning och tillräckligt med träning. Men endast träning räcker inte för att göra hästen redo för de krävande fysiska ansträngningarna, i vart fall inte om vi samtidigt ska undvika skador. Det finns tyvärr otaliga exempel på hästar som tränas intensivt, plötsligt får skador eller symptom på överansträngning.

Läs mer...

Utfodring av avelsston

Optimal utfodring av avelsstoet är viktigt för bland annat brunst, dräktighet och mjölkproduktion. Hur ger man stoet bästa möjliga grundförutsättningar för en god reproduktion?

När stoet ska betäckas är det viktigt att hon först visar synliga och regelmässiga brunsttecken. Därefter ska stoet visa dräktighetstecken, och när fölet är fött, ska stoet producera tillräckligt med mjölk. Allt detta ställer krav på fodrets kvalité. 

Läs mer...

Hur hårt jobbar din häst?

När man ska utfodra sin häst optimalt, räcker det inte att bara välja rätt foder, det ska också ges i rätt mängd för att täcka hästens behov, varken mer eller mindre.  När man har hittat det rätta fodret, ska man veta hur mycket hästen väger (normal vikt) och hur hårt den jobbar för att få fram rätt fodermängd. Genom att ge hästen fel fodermängd blir hästen antingen över eller underdoserad med protein, vitaminer och mineraler. Både över och underdosering kan skapa hälsa och prestationsmässiga problem, och i värsta fall kan hästen bli sjuk.

Läs mer...

Forskarutmärkelse för chefen för Brogaardens rådgivnings- och utvecklingsavdelning för framtagandet av Immulix®

Läs mer...
Ph.d. grad tilldelas veterinär Frederikke Lindenberg för beundransvärt projekt

Ph.d. grad tilldelas veterinär Frederikke Lindenberg för beundransvärt projekt

Skriven av Rolf Momberg, VD, Brogaarden AB
Monday, December 18, 2017
HÄST Immunförsvar Resumé

I samarbete med Köpenhamns Universitet har Brogaarden utvecklat en ny produkt till föl, som stärker hästens immunförsvar livet ut.

Torsdagen den 14 december var en spännande dag för Brogaarden. En av våra veterinärer, Frederikke Lindenberg, försvarade sitt ph.d. projekt i festauditoriet på Landbohøjskolen. Projektet har varit nämnt i både branschens medier och i våra nyhetsbrev, men har av hänsyn till patentprocesser inte kunnat omtalas förrän nu.

Efter försvaret, tilldelades Frederikke sin ph.d. grad och professor Axel Kornerup Hansen sa bland annat följande i sitt tal: "… en ph.d. grad tilldelas efter presentation och försvar med "godkänt" eller "icke godkänt". Vid vissa tillfällen kan man sakna att kunna ge ett betyg när det redovisade är särskilt beundransvärt, och trots att vi har många duktiga ph.d.'er, så är detta ett sådant särskilt tillfälle".

Som ett resultat av projektet kommer det publiceras 3 vetenskapliga artiklar under 2018 som undersöker förutsättningarna för, att med hjälp av näringsämnen, kunna etablera en högre regulatorisk immunitet hos föl – en status som varar hela hästens liv.

Lägre risk för utveckling av bestämda sjukdomar

För hästägare betyder det att hästar som mottager dessa näringsämnen har betydligt lägre risk för att utveckla låggradiga inflammatoriska sjukdomar som t.ex. kolit (olika former av diarré) och EMS (Equine Metabolic Syndrome).

Brogaarden lanserar produkten Immulix® (patent pending) under 2018

I januari 2018 lanserar Brogaarden Immulix® (patent pending). Produkten består av en särskild blandning av olika näringsämnen, bl.a. oligosackarider. Immulix® är patentanmält av Brogaarden och Köpenhamns Universitet tillsammans, och är ett resultat av Frederikkes ph.d. projekt. Den dokumenterade effekten av Immulix® är uppnådd vid tilldelning de första 50 dagarna efter födseln.

Är du uppfödare och vill veta mer?

Om du förväntar föl under första halvåret 2018, så har du möjlighet för att vara bland de första som använder produkten. Vi är intresserade av at följa ett större antal hästar de kommande 5–10 åren för att stärka vår förståelse av immunsystemet ytterligare. Vi söker därför efter ett större antal uppfödare som är intresserade av att ge deras föl den bästa tänkbara starten i livet. Är du intresserad, så skriv till Frederikke Lindenberg på fl@brogaarden.eu

Vi ser fram emot att, i de kommande månaderna, kunna informera mer om både Immulix® och den bakomliggande vetenskapen, och vi känner oss även i de kommande år förpliktigade till, att med vetenskaplig dokumentation, fortsätta att bidra till "Optimal trivsel vid optimal utfodring".