Nyheter

Uppbyggning av muskler och kondition

Vad krävs för en bra prestation? Den kräver självklart träning, korrekt träning och tillräckligt med träning. Men endast träning räcker inte för att göra hästen redo för de krävande fysiska ansträngningarna, i vart fall inte om vi samtidigt ska undvika skador. Det finns tyvärr otaliga exempel på hästar som tränas intensivt, plötsligt får skador eller symptom på överansträngning.

Läs mer...

Utfodring av avelsston

Optimal utfodring av avelsstoet är viktigt för bland annat brunst, dräktighet och mjölkproduktion. Hur ger man stoet bästa möjliga grundförutsättningar för en god reproduktion?

När stoet ska betäckas är det viktigt att hon först visar synliga och regelmässiga brunsttecken. Därefter ska stoet visa dräktighetstecken, och när fölet är fött, ska stoet producera tillräckligt med mjölk. Allt detta ställer krav på fodrets kvalité. 

Läs mer...

Hur hårt jobbar din häst?

När man ska utfodra sin häst optimalt, räcker det inte att bara välja rätt foder, det ska också ges i rätt mängd för att täcka hästens behov, varken mer eller mindre.  När man har hittat det rätta fodret, ska man veta hur mycket hästen väger (normal vikt) och hur hårt den jobbar för att få fram rätt fodermängd. Genom att ge hästen fel fodermängd blir hästen antingen över eller underdoserad med protein, vitaminer och mineraler. Både över och underdosering kan skapa hälsa och prestationsmässiga problem, och i värsta fall kan hästen bli sjuk.

Läs mer...

Forskarutmärkelse för chefen för Brogaardens rådgivnings- och utvecklingsavdelning för framtagandet av Immulix®

Läs mer...

Svett, vätskebalans och elektrolyter

Vi har redan fått stor försmak på sommarvärmen och likaså har hästarna. När temperaturen stiger och Electrolytes Tub 5kg - Fhästarna svettas mer när de arbetar,så är det många som ger elektrolyter för att upprätthålla vätskebalansen hos hästen.

Läs mer...
Ny dansk innovation förbättrar hälsan för hästar

Ny dansk innovation förbättrar hälsan för hästar

Skriven av
Sunday, February 18, 2018
Aktuella EMS Immulix

Brogaarden lanserar i samarbete med Köpenhamns Universitet produkten Immulix® - en internationellt patentsökt innovation som minskar risken för låggradiga

inflammatoriska sjukdomar hos hästar som har fått tillskottet under en kort period som föl.

Veterinär, ph.d., Frederikke Lindenberg, Brogaarden, disputerade den 14 december 2017 ett doktorsprojekt vid Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH), Köpenhamns Universitet. Projektet har bidragit till viktig ny kunskap om, och skapat en ny förståelse av, de näringsmässiga och mikrobiella faktorerna som spelar in i bildandet av immunbalansen hos föl. Som ett direkt resultat av projektet, lanserar Brogaarden i februari 2018 produkten Immulix®. Innovationen är gemensamt internationellt patentsökt av Brogaarden och Köpenhamns Universitet.

Immulix® ges till nyfödda föl via stoets foder under de första 8 veckorna efter födseln. Försök har visat att Immulix® avsevärt ökar på mängden av bakterien Akkermansia muciniphilae (A. muc) som har en viktig roll i samband med att etablera en regulatorisk immunitet och upprätthålla en sund tarmbarriär. För hästägare innebär det att föl som ges Immulix® har lägre risk för att utveckla låggradiga inflammatoriska sjukdomar senare i livet, såsom tarminflammation karakteriserat av diarré, samt EMS (Equine Metabolic Syndrome).

Under senare år har forskare över hela världen fokuserat på tarmsystemets roll i förhållande till immunförsvaret. Köpenhamns Universitet är i framkant av denna utveckling och lanseringen av Immulix® är ett av forskningens första resultat som är kommersiellt tillgängligt.

Immulix presenteras vid Köpenhamns Universitet där veterinär, ph.d. Frederikke Lindenberg berättar om projektet och de studier som ligger bakom utvecklingen av Immulix®. Projektet har även lett till många nya frågor som Brogaarden besvarar i samarbete med universitetet.