FAQ


Vad är genmodifierat (GM)?

GMO är en förkortning av genetiskt-modifierad-organism och täcker en rad växter, bakterier och annat som har fått deras arvsmaterial (deras gener) ändrade, antingen genom att man har tagit bort eller tillfört en extra gen eller genom att man har ändrat på en existerande. En stor del av GMO som används i foderproduktion är växter som har fått deras arvsmaterial ändrat så de är mer motståndskraftiga mot insekter och ogräsmedel. Många livsmedel och foderprodukter är märkta som GMO-fri, producerad utan användning av GMO eller något helt tredje, och det kan vara svårt att genomskåda vad de olika märkningarna reellt betyder. Generellt är regeln att man inte får kalla något för GMO-fritt om det inte också finns en version av varan som innehåller GMO. Därutöver ska märkningen klart beskriva vad varan eller framställningen av varan reellt kontrolleras för. För märkningar som "fri från spår av GMO" eller "innehåller inte spår av GMO" som direkt hänvisar till den färdiga produkten, så ska det finnas analystest som bevisar att den slutgiltiga produkten är fri från GMO. Några väljer också att märka deras produkter med "inte producerat av råvaror som innehåller GMO" eller "framställt av råvaror fria från GMO". Dessa märkningar berättar att det inte har funnits GMO i råvarorna som produkten har framställts av och det bör därför finnas analysresultat som bevisar detta, samt dokumentation för att det är de analyserade råvarorna som faktiskt har använts i den slutgiltiga produkten.