FAQ


Min häst saknar muskler

Uppbyggnad av muskler kräver en kombination av korrekt utfodring och träning. Om hästen har lätt för att gå ned i vikt eller är för smal kan det försvåra uppbyggnaden av muskler, eftersom det krävs ett överskott av kalorier för att bygga upp muskler. Därutöver ska fodret bidra med en tillräcklig mängd protein som är byggstenar till musklerna. Proteinet i fodret ska vara av bra kvalitet och ska ha ett tillräckligt innehåll av essentiella aminosyror, såsom lysin, metionin och cystin, som hästen inte kan bilda själv. Bra källor till protein kan bl.a. vara lusern. Grovfodret kan också bidra, men protein-innehållet varierar mycket beroende på skördetidspunkten. Prestationshästar har ofta behov av ett kompletteringsfoder med ett moderat-högt innehåll av protein för att kunna bygga upp och underhålla den nödvändiga muskelstyrkan. Därutöver kan man köpa olika tillskott för att understödja muskelsättningen. Korrekt tilldelning av vitamin E och selen är också viktigt i förbindelse med understödjande och beskyddande av muskelsättningen.