FAQ


Min häst har en tendens till att få fång. Hur ska jag vänja den vid gräs?

Om hästen har haft fång p.g.a. foder/gräs ska man vara mycket försiktig med att låta hästen få gräs – det är mycket individuellt om hästen överhuvudtaget kan tåla gräs, och i så fall hur mycket gräs. Eftersom hästen tidigare har haft fång har den en ökad risk för att få fång igen, och här är gräs en väsentlig riskfaktor. Man måste därför avväga för varje enskild häst om den tål att få gräs – detta bör, om möjligt, diskuteras med veterinären. Ett alternativ till bete är att låta hästen gå i en jordhage med tillgång till hö/hösilage och ev. halm/gräsfröhalm, så att hästen har något att tugga på. I rådgivningens artikelarkiv kan du läsa mer om utfodring av hästar på begränsade mängder gräs i artikeln "Ska hästar på bete utfodras?". Därutöver kan du läsa mer om fång i artikeln "Fång och sjukdomsförloppet" som har skrivits av veterinär Nanna Luthersson.