FAQ


Kan jag räkna med att 1 liter foder är lika med 1 kilogram?

Nej, 1 liter foder är inte lika med 1 kilogram. Alla fodertyper väger olika, så du måste väga ditt foder för att ta reda på hur mycket 1 liter väger. För de flesta av våra foderprodukter har vi angivit hur mycket 1 liter väger på produktbladet. Produktbladet hittas i vår web-shop vid fodret i fråga.