FAQ


Hur mycket hö/hösilage ska min häst få?

Hur mycket hö/hösilage som hästen ska få beror på hästens storlek, hull och om den har tillgång till gräs. Den rekommenderade minimummängden grovfoder (hö/hösilage) om hästen inte får gräs är 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg häst per dag – den får mycket gärna få mer om den inte blir för tjock. Den här mängden är nödvändig för att försäkra att hästens behov av smältbara fiber är uppfyllt och för att förebygga sjukdomsproblem. Hö/hösilage-mängden ska fördelas på min. 2 utfodringstillfällen per dag. Om hästen har tillgång till gräs kan man komplettera med mindre mängder grovfoder och hålla koll på hästens hull för att se om den får tillräckligt. Om hästen lätt blir för tjock kan man också ge lite halm/gräsfröhalm för att öka aktiviteten och tuggtiden. Halm och gräsfröhalm kan dock inte ersätta hö/hösilage, eftersom fibrerna i halm/gräsfröhalm endast är mycket lite smältbara för hästar och bidrar därför inte med en tillräcklig mängd energi och näringsämnen. Man ska vara uppmärksam på att tillvänjningen till hösilage ska ske över en längre period än tillvänjningen till torrt hö för att reducera risken för matsmältningsproblem.