FAQ


Hur avgör jag om min häst är för tjock eller för smal?

När man ska avgöra om sin häst är för tjock eller för smal kan man använda en hull-skala som delar in hästarna i nio kategorier från extremt mager till extremt fet:

Hullkategori – Beskrivning:

  1. Extremt mager, ingen fettvävnad, nästan inga muskler och framträdande ben. Extremt spetsig rygg. "Skinn och ben".
  2. Mager, sparsamt fettlager, framträdande ben och tapp av muskelmassa. Spetsig rygg och ingen fettvävnad på revbenen.
  3. Smal, lite fettvävnad på ryggen, ryggkotor ses inte tydligt men revbenen är framträdande. Spetsig rygg.
  4. Moderat smal, en aning spetsig över ryggen, revbenen kan ses men inte tydligt.
  5. Moderat hull/medel. Ryggen är platt, revbenen kan märkas men inte ses.
  6. Över medel. Påbörjande fettlager utanpå revbenen och omkring svansroten. Påbörjande fåra på bakdelen och ryggen.
  7. Lätt överviktig. Tydlig fåra på bakdelen och ryggen. Revbenen täcks av fettlager, med de är fortfarande märkbara. Påbörjande fettlager på halsen.
  8. Fet. Kraftig fåra på bakdel och rygg. Fettlager på halsen. Fettlager vid manken, skuldrorna och på innerlåren.
  9. Extremt fet. Djup fåra på bakdelen och ryggen. Kraftig fettkam på halsen, vid manken, bakom skuldrorna, omkring svansroten och på innerlåren.